Activiteiten

  • Zoals het nu lijkt zal de jaarlijkse ouder-kind voetbaldag en gezamenlijke BBQ op 6 juli 2019 zijn. Meer informatie over opgave / betaling zal zo spoedig mogelijk volgen.
  • De jaarlijkse en afsluitende zomertoernooien zullen op de groepsapps per leeftijdscategorie door trainer of leider worden meegedeeld . Dit zijn toernooien na de reguliere competitie.